Wat is mediation?

Bemiddeling is een vrijwillige methode voor conflictbeheersing, waarbij een onpartijdige externe partij, de bemiddelaar, de partijen helpt bij het argument door middel van een bepaald bemiddelingsproces tot een overeenkomst komt die voldoet aan de ruziënde partijen. De bemiddelaar neemt niet deel aan het vinden van een oplossing voor het conflict, maar fungeert eerder als een facilitator in het proces. De mediator leidt het proces, waarbij de partijen zelf een oplossing vinden. De bemiddelaar trekt zich niet passief terug in de bemiddelingsdialoog, maar fungeert als een actieve luisteraar. Hij of zij laat ruimte voor emotionele verwerking, evenals voor morele overweging en discussie over waarden. De bemiddelaar beoordeelt niet, maar ziet erop toe dat de overeenkomst voor beide partijen redelijk is. Bemiddeling is sociale activiteit gericht op de toekomst. Het wordt toegepast om duurzame positieve oplossingen te vinden. Bemiddeling is een leerproces. Ga kies hier voor mediation bij echtscheidingen

Mediation theorieën

Een van de belangrijkste achtergrondtheorieën voor de moderne bemiddelingsbeweging is herstellende rechtvaardigheid, met andere woorden, herstelgerichte conflictoplossing. Het wordt het best uitgevoerd in faciliterende bemiddeling waaraan alle partijen persoonlijk deelnemen. De waarden van bemiddeling zijn respect, verdraagzaamheid, mededogen, vertrouwen en vergeving. De kern van bemiddeling is dialoog, bereidheid om te leren, begrip van andermans gezichtspunten en aandacht voor de toekomst.

Nils Christie (1928-2015) wordt vaak de vader van Noordse bemiddeling genoemd. Zijn mening was dat mediation terrein wint in samenlevingen omdat het “een zwaard mist”, wat de kracht van straf betekent en omdat “de waarheid” een relatief begrip is. Bemiddeling is gebaseerd op het idee om burgers te betrekken bij het verwerken en oplossen van hun eigen conflicten en om uitsluiting, stigmatisering en vervreemding te voorkomen. De oplossing die wordt verkregen door bemiddeling is meer gebaseerd op de behoeften van de partijen dan op hun wettelijke rechten. De belangrijkste obstakels voor bemiddeling zijn ingesleten attitudes, de wil van mensen om te straffen en de culturen van organisaties.