Machine richtlijnen

machine richtlijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een vraag die vaak aan Manualise gesteld wordt, is de volgende: “Aan welke eisen moet mijn handleiding voldoen met betrekking tot CE markering?”. Aan de hand van deze veel gestelde vraag hebben we een artikel opgesteld die de eisen behandelt die worden gesteld aan de Machinerichtlijn. Daarnaast helpen we u te bepalen of uw product onder de Machinerichtlijn valt.

Valt uw product onder de Machinerichtlijn?

Of uw product onder de Machinerichtlijn valt is namelijk afhankelijk van de aard van het product. Is uw product bestemd om te worden gedragen of vastgehouden door een persoon als beschermingsmiddel tegen één of meerdere gevaren voor de gezondheid en veiligheid? Dan valt uw product onder de Machinerichtlijn en moet uw handleiding voldoen aan bepaalde eisen.

Artikelen uit de Machinerichtlijn

Deze eisen hebben betrekking op een aantal onderwerpen. Eén daarvan heeft te maken met de beginselen van geïntegreerde veiligheid. Bij het kiezen van oplossingen moet de fabrikant namelijk kiezen voor de oplossingen die risico’s uitsluiten of zoveel mogelijk verminderen en daarnaast de gebruikers informeren over de restrisico’s. Daarnaast gaan de eisen over de maatregelen die moeten worden genomen ter beveiliging tegen mechanische gevaren, zoals risico van verlies van stabiliteit en het risico op breuken tijdens gebruik. Ook het risico ten gevolge van montagefouten is een onderwerp dat wordt besproken in de artikelen uit de Machinerichtlijn. Uiteraard hebben de artikelen ook betrekking op de gebruiksaanwijzing. Deze moet namelijk voldoende aanwijzingen geven over het gebruik van het product en de interactie tussen mens en product bevorderen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de machine richtlijnen? Of wilt u zeker weten dat uw product onder deze richtlijn valt? Neem dan contact met ons op en laat Manualise u helpen bij het samenstellen van een handleiding die voldoet aan de juiste eisen.